โดรนเพื่อการเกษตร / DJI AGRAS

[ โปรโมชั่น ] DJI AGRAS T10 (10 ลิตร) โดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุด

[ โปรโมชั่น ] DJI AGRAS T10 (10 ลิตร) โดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุด

210,000 B
VIEW DETAIL
[ ใหม่ล่าสุด ] DJI AGRAS T20P (20 ลิตร) ระบบหัวเจ็ต

[ ใหม่ล่าสุด ] DJI AGRAS T20P (20 ลิตร) ระบบหัวเจ็ต

335,000 B
ADD TO CART
[ ถูกลง ] DJI AGRAS T30 (30 ลิตร) โดรนเกษตรยอดนิยม

[ ถูกลง ] DJI AGRAS T30 (30 ลิตร) โดรนเกษตรยอดนิยม

365,000 B
VIEW DETAIL
[ ใหม่ล่าสุด ] DJI AGRAS T40 (40 ลิตร) ระบบหัวเจ็ต

[ ใหม่ล่าสุด ] DJI AGRAS T40 (40 ลิตร) ระบบหัวเจ็ต

452,000 B
ADD TO CART
[ คุ้มค่า ] โดรนพ่นยาสวนทุเรียน DJI พร้อมอุปกรณ์

[ คุ้มค่า ] โดรนพ่นยาสวนทุเรียน DJI พร้อมอุปกรณ์

B
VIEW DETAIL
[ ใหม่ล่าสุด ] โดรนสำรวจกล้องมัลติสเปคตอล DJI Mavic 3 Multispectral [Mavic 3M]

[ ใหม่ล่าสุด ] โดรนสำรวจกล้องมัลติสเปคตอล DJI Mavic 3 Multispectral [Mavic 3M]

185,000 B
ADD TO CART