โดรนเพื่อการเกษตร / DJI AGRAS

[ NEW ] DJI AGRAS T10 (10 ลิตร) โดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุด

[ NEW ] DJI AGRAS T10 (10 ลิตร) โดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุด

210,500 B
VIEW DETAIL
[ NEW ] DJI AGRAS T20 (20 ลิตร) โดรนเกษตรชุดพร้อมบิน แบต 2 ก้อน เครื่องชาร์จ

[ NEW ] DJI AGRAS T20 (20 ลิตร) โดรนเกษตรชุดพร้อมบิน แบต 2 ก้อน เครื่องชาร์จ

289,000 B
VIEW DETAIL
[ NEW ] DJI AGRAS T30 (30 ลิตร) โดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุด

[ NEW ] DJI AGRAS T30 (30 ลิตร) โดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุด

365,900 B
VIEW DETAIL