โดรนเพื่อการเกษตร / DJI AGRAS

[ โปรโมชั่น ] DJI AGRAS T10 (10 ลิตร) โดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุด

[ โปรโมชั่น ] DJI AGRAS T10 (10 ลิตร) โดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุด

210,000 B
VIEW DETAIL
DJI AGRAS T20 (20 ลิตร) โดรนเกษตรชุดพร้อมบิน แบต 2 ก้อน เครื่องชาร์จ

DJI AGRAS T20 (20 ลิตร) โดรนเกษตรชุดพร้อมบิน แบต 2 ก้อน เครื่องชาร์จ

309,000 B
VIEW DETAIL
[ ถูกลง ] DJI AGRAS T30 (30 ลิตร) โดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุด

[ ถูกลง ] DJI AGRAS T30 (30 ลิตร) โดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุด

365,000 B
VIEW DETAIL
[ ถูกลง ] โดรนพ่นยาสวนทุเรียน DJI AGRAS T30 (30 ลิตร) พร้อมอุปกรณ์

[ ถูกลง ] โดรนพ่นยาสวนทุเรียน DJI AGRAS T30 (30 ลิตร) พร้อมอุปกรณ์

627,000 B
VIEW DETAIL