🚁💦💦 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น จ.ระยอง ใช้โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตรแทนคน ลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี

🚁💦💦 กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น จ.ระยอง ใช้โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตรแทนคน ลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี
9 / 2 / 2024
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น จ.ระยอง ใช้โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตรแทนคน ลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น จ.ระยอง ใช้โดรนฉีดพ่นยาทุเรียนช่วยลดต้นทุนการผลิต ทั้งแรงงานที่หายาก ลดเวลาฉีดพ่นยา ลดการใช้และสัมผัสสารเคมี และยังสามารถมีรายได้จากการรับจ้างใช้โดรนพ่นยาให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่อีกด้วย

เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 6 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.วรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายมานพ โปษยาอนุวัตร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ติดตามการใช้โดรนบินพ่นยา หรือสารเคมีแปลงทุเรียนของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น ม.5 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกษตรจังหวัดระยอง และเกษตรอำเภอวังจันทร์ แนะนำให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่นนำมาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตทุเรียนนายจรูญ โพธิ์ทอง ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น เล่าว่า กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านเขาหินแท่น ได้กู้สินเชื่อแปลงใหญ่จาก ธ.ก.ส. ภายใต้โครงการนวัตกรรมการเกษตร ซื้อโดรนมาในราคา 5 แสนบาท ตั้งแต่เดือน ธ.ค.66 ที่ผ่านมา โดยการแนะนำของสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ มาใช้ในการฉีดพ่นยาในแปลงทุเรียนของสมาชิก และเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ โดยสมาชิกในกลุ่มมีจำนวน 73 ราย และมีคนขับโดรนเป็นที่ได้รับอนุญาต 7 คนซึ่งจากการใช้โดรนบินพ่นยาในแปลงทุเรียนได้ผลสำเร็จ คือ 1.สามารถลดต้นทุนจากปริมาณการใช้สารเคมี 50-60 เปอร์เซ็น แรงลมของโดรนทำให้สารเคมีที่พ่นฟุ้งกระจายได้ทั่วทุกต้นทุเรียน 2.สามารถลดระยะเวลาการฉีดพ่นยา หรือสารเคมีลงได้อย่างมาก จากเดิม 5 ไร่ ใช้เวลาพ่นยา 3-4 ชม.เหลือเวลาแค่ 40 นาที 3.ลดการจ้างแรงงานที่หายากลง กรณีวิธีลากสายยางจากที่ใช้แรงงาน 3- 4 คนต่อวัน เหลือแค่ 2 คน 4.ลดการสัมผัสการใช้สารเคมีโดยตรง ทำให้ลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ 5.สามารถเข้าถึงแปลงทุเรียนได้ทุกสภาพทั้งพื้นที่สูง-ต่ำ และต้นทุเรียนที่ความสูงด้วย และ 6.สมาชิกในกลุ่มฯ ยังมีรายได้จากการรับจ้างบินโดรนพ่นยาอีกด้วย โดยการพ่นยาแปลงทุเรียนของสมาชิกจะคิดอัตราไร่ละ 150 บาท คนขับได้ไร่ละ 60 บาท แบ่งเก็บเป็นค่าซ่อมบำรุงโดรน 15 บาท เก็บเข้ากลุ่มเพื่อปันผลสิ้นปีอีก 75 บาท ส่วนเกษตรกรจะคิดอัตราไร่ละ 200 บาท ในอนาคตทางกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านเขาหินแท่น มีแผนที่จะซื้อโดรนเพิ่มอีกลำ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ต่อไปนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้เข้ามาทดแทนแรงงานภาคเกษตร และให้มีการลดต้นทุนการผลิตแบบสิ้นเปลืองมาเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดรนเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จังหวัดระยอง นำมาส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ เพื่อทดแทนแรงงานคนในการฉีดพ่นสารเคมี ประหยัดเวลา สามารถนำเวลาไปบริหารจัดการสวนได้เพิ่มขึ้นอีก จึงเป็นสิ่งที่จะนำมาใช้ขยายผลให้เพิ่มมากขึ้นด้าน น.ส.วรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า สำหรับการใช้โดรนเพื่อการเกษตร เป็นการนำนวัตกรรมมาใช้ในสวนทุเรียน ซึ่งทุเรียนเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง การใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเป็นการตอบโจทย์นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของรัฐบาลในเรื่องของการส่งเสริมด้านการตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โดยการขับเคลื่อนผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง “กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่” ซึ่งเป็นหนึ่งในงานหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรใน 5 ด้าน คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการด้านนายมานพ โปษยาอนุวัตร์ เกษตรอำเภอวังจันทร์ กล่าวว่า สำหรับอำเภอวังจันทร์ มีเกษตรกรแปลงใหญ่ที่หลากหลาย โดยเฉพาะแปลงใหญ่ทุเรียนในอำเภอวังจันทร์ มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ โดยการนำโดรนมาใช้ฉีดพ่นสารเคมีแปลงทุเรียน ซึ่งเป็นช่วยทดแทนแรงงาน ประหยัดเวลาและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะมีการแนะนำให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นการผลิตต่อไป
#ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง #เกษตร #smartfarmerCr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
Cr. พลังสื่อonline

RELATED CONTENTS