🚁💦💦 ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพการผลิต โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตร DJI AGRAS T20P และ DJI AGRAS T40

🚁💦💦 ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพการผลิต โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตร DJI AGRAS T20P และ DJI AGRAS T40
dji agras t20P T40 warrantee การรับประกันสินค้า
23 / 2 / 2024
🚁💦💦 ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพการผลิต โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตร
🚁💦💦 โดรนเกษตร DJI AGRAS T20P และ DJI AGRAS T40 

🚁💦💦 การรับประกันคุณภาพการผลิตโดรนเกษตร DJI AGRAS T20P


ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพการผลิต โดรนเกษตร DJI AGRAS T20P
🚁💦💦 การรับประกันคุณภาพการผลิตโดรนเกษตร DJI AGRAS T40
เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพการผลิต โดรนเกษตร DJI AGRAS T40

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่อง หรือผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต ทางบริษัทฯรับประกันการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรี โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลา ตามที่DJI ระบุ นับจากวันที่ซื้อสินค้า
 2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหาย ในกรณีดังต่อไปนี้
  2.1) การซ่อม ดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ช่างของบริษัท
  2.2) การใช้สินค้าผิดประเภท หรืออุบัติเหตุการขนส่ง ความประมาทเกี่ยวกับการรักษาผิดวิธี ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
  2.3) การต่อสายพ่วงที่ยาวเกินไป การใช้สายไฟที่เล็ก หรือยาวเกินไป และแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุ หรือเกิดไฟตกไฟเกิน ฯลฯ
  2.4) ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
  2.5) การหมดอายุขัยของชิ้นส่วนอะไหล่จากการใช้งานปกติ
  2.6) ทำการบินในที่สุ่มเสี่ยง เช่นมีเสาสัญญาณโทรคมนาคม เสาไฟฟ้าแรงสูง บินสูงเกินกฏหมายกำหนด
 3.  การรับประกันนี้ไม่รวมค่าขนส่งและค่าเดินทาง การที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้บริการ ณ สถานที่ใช้งาน บริษัทฯ จะต้องคิดค่าให้บริการ
 4. บริษัทฯ จะยกเลิกการรับประกันทันที เมื่อบัตรรับประกันถูกขีดฆ่า หรือแก้ไข อันทำให้บัตรรับประกันนี้มีข้อความไม่ครบหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไม่สมบูรณ์
 5. บัตรรับประกันนี้ใช้เฉพาะเครื่่องมือที่ถูกระบุในบัตรนี้เท่านั้น
 6. บัตรรับประกันนี้ใช้เฉพาะกับผู้ซื้อที่ระบุอยู่ในบัตรเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนมือให้ผู้อื่นได้

===================

ทำเสป็คราชการ (TOR) เข้างานราชการ ออกใบเสนอราคา และ ออกใบกำกับภาษี ในรูปแบบริษัทได้

สนใจสินค้า / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / สั่งสินค้า ติดต่อ Line:@KRCSHOP ครับ

คลิ๊ก 👉🏻 https://bit.ly/3hiFA3x
คลิ๊ก 👉🏻 https://bit.ly/3hiFA3x
คลิ๊ก 👉🏻 https://bit.ly/3hiFA3x

KRCSHOP | DJI Dealer & GADGETS Store
โทร. 080-6026092

👉🏻 ผู้เชี่ยวชาญ โดรน และ แกดเจ็ต 10 ปี ! มีบริการหลังการขาย ศูนย์ซ่อมอะไหล่แท้


เพิ่มเพื่อนทางไลน์

 

RELATED CONTENTS